Om Rättvisa, Miljö och Trygghet

Produktsäkerhet och lagstiftning

 

Alla ingredienser som kan förekomma i kosmetiska produkter finns namngivna med sk INCInamn.

(INCI = International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Inom EU finns en förteckning med över 23000 namn på substanser. Det är dessa namn som ska användas på etiketter med innehållsförteckningar så att alla tillverkare skriver och menar samma sak.

Det finns inom EU:s regelverk också förteckningar över ingredienser som har begränsningar i användning eller inte får användas alls.

Det är viktigt att veta att bara för att en ingrediens finns med på listan över INCInamn

är det inte självklart att den kan användas i en kosmetisk produkt. Det beror på många olika faktorer och det är här som bl.a. säkerhetsbedömningarna kommer in i bilden.

Många kosmetiska ingredienser är också livsmedel, t.ex. kokosolja. Ett vanligt missförstånd är att om en ingrediens är livsmedel eller godkänd livsmedelstillsats så är den också säker att använda som kosmetisk produkt men faktum är att skillnaderna är stora mellan matsmältningen på insidan och huden på utsidan. Och det är inte alltid insidan är känsligare.

Mat vi äter passerar igenom och flyttar sig hela tiden medan t.ex. en lotion blir kvar länge på samma ställe på huden. (för kosmetika talar man om ”stay on” produkter som lotion och ”rinse off” som t. ex.tvål).

Slemhinnorna i matsmältningsapparaten är dessutom mycket motståndskraftiga och miljön i matsmältningsapparaten ger en kraftig mekanisk bearbetning och kemisk nedbrytning av maten.

Medan huden huvudsakligen fungerar som en barriär med möjlighet att släppa igenom vissa ämnen ut eller in.

Alla som tillverkar eller marknadsför kosmetiska produkter inom EU måste följa samma regelverk ”kosmetikadirektivet” (som varje EU-land antagit som nationell lagstiftning).

Detta gäller lika och oavsett om man är en multinationell koncern eller ett litet lokalt företag.

Detta regelverk ställer krav på hur tillverkning ska ske liksom på vilka råvaror som kan användas, hur märkning av produkter ska se ut och vilka påståenden man får göra om sin produkt.

Regelverket kräver även att produkterna ska vara säkerhetsbedömda av en expert och registrerade i ett EUgemensamt register, CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Alla kosmetikaföretag i Sverige betalar en tillsynsavgift (grundavgift plus avgift per produkt) till läkemedelsverket som också den är samma oavsett företagets och försäljningens storlek.

Alla våra produkter är självklart registrerade och säkerhetsbedömda.

 

Konserveringsmedel

Regelverket ställer krav på att kosmetiska produkter ska vara säkra vilket bl.a. innebär att mikrobiell tillväxt i produkterna måste förhindras. Många av råvarorna är samma eller liknande som man finner i livsmedel. Färska livsmedel skulle i många fall inte klara sex månader i ett badrumsskåp och det skulle inte alla kosmetiska produkter heller om man inte satte till konserveringsmedel.

 

Färg

Vi tillsätter inga färgämnen utan de färger produkterna har kommer naturligt av de ingående råvarorna. Eftersom naturliga råvaror kan ha en viss variation kan också färgen komma att variera från gång till annan.

 

Miljö och Rättvisa

Vi på No Secrets utvecklar och säljer bara produkter vi själva tror på, tycker om och vill använda. Det gäller funktion och känsla men också men också förpackning, miljö och socialt ansvar.

Det finns ett antal märkningar för kosmetiska produkter tex EU-blomman och Svanen för miljö.

Ett antal europeiska ekocertifieringar för kosmetika och livsmedel har sedan några år arbetat med en harmoniering av ekocertifiering av kosmetika och kosmetiska ingredienser. Denna gemensamma standard kallas COSMOS.

För rättvisemärkning är FairTrade den dominerande i Europa.

Eftersom vår produktion är mycket liten och en certifiering av våra produkter skulle bli alltför kostsam (per produkt) har vi valt att fokusera på ett medvetet val av varje ingrediens baserat på våra kriterier:

•Inte ha råvaror av animaliskt ursprung (dvs endast vegetabiliskt eller mineraliskt)

•Undvika konserveringsmedel

•Bearbetade och modifierade råvaror bara till den grad det motiveras av deras funktion

•Råvaror som kommer från demokratiska länder (vi använder Freedom House demokratilista” för detta)

•Råvaror certifierade av COSMOS

•Råvaror märkta enl fair trade eller annan liknande organisation

 

Information

© 2016 Nosecrets

Betalningsmetoder

Vi skickar med

Följ oss

Kontakt

Epost:

info@nosecrets.nu

Telefon:

0707564531

(VD och inköpsansvarig)

 

0763475785

(Säljare och marknadsansvarig)